Gwarancja

24-miesięczna gwarancja dla osób fizycznych ,z tytułu rękojmi obejmuje uszkodzenia, które wynikają z wad konstrukcyjnych produktu. 

 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania, celowego zniszczenia bądź z naturalnego zużycia produktu wynikającego z jego stałej eksploatacji. 

Dokumentem uprawniającym do skorzystania z gwarancji jest dowód zakupu - paragon albo faktura VAT. Prosimy o zachowanie dokumentu sprzedaży w celu ewentualnej reklamacji.