Kilka słów o drewnie do palenia w kominku

22 maj

Kilka słów o drewnie do palenia w kominkach

Najlepszym opałem do kominków / wkłady grzewcze i piece wolnostojace /  jest drewno z drzew liściastych, takich jak : grab, buk, jesion, dąb, wiąz czy też brzoza.
Drewno to powinno być należycie wysuszone, czyli jego wilgotność powinna wynosić w granicach 12 - 20%  - co uzyskuje się po suszeniu takiego drewna 18 - 24 miesięcy w przewiewnym miejscu pod zadaszeniem.

Nie zaleca się palenia drewnem z drzew iglastych np. swierk, sosna, modrzew itp.  -  drewno
takie (suche) spala się bardzo intensywnie, osiągając w krótkim czasie wysoką temperaturę.
Ponadto, co szczególnie należy brać pod uwagę, drewno to zawiera duże ilości żywic, które
zanieczyszczają palenisko, szybę oraz komin.

Spalanie wilgotnego drewna przynosi same szkody, zarówno dla urządzenia grzewczego jak
i środowiska naturalnego.
Pomijają fakt, że efektywność takiego spalania jest mizerna, bowiem szacuje się, że około
70% energii zawartej w opale, zostanie zużyte na odparowanie wody z takiego opału to 
efektem takie go spalania będzie również powstawanie w palenisku dużej ilości pary wodnej
oraz dużej ilości popiołu.
Bardzo groźnym efektem spalania wilgotnego drewna jest również, a może przede wszystkim
wydzielanie się kreozytu - składnika smoły drzewnej, który osadza się na na ściankach urzadzeń grzewczych i kominów.
Ta czarnobrązowa smoła, stopniowo będzie oblepiać ściany przewodu kominowego stanowiąc
olbrzymią groźbę samozapłonu w kominie.
Z przedstawionych powyżej informacji, jednoznacznie wynika, że do palenia w kominkach
należy używać wyłacznie dobrze wysuszonego drewna z drzew liściastych.
Drewna z drzew iglastych należy używać jedynie jako niewielkich szczapek do rozpałki.
W niewielkim procencie podczas palenia w kominkach można dorzucić dobrze wysuszone
kawałki drewna z drzew owocowych.
Dopuszczalne jest spalanie brykieta drzewnego - należy sprawdzić skład, czy nie ma w nim
składniów weglopochodnych.

Pozostaw komentarz