Uwagi w sprawie kominów dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Zdjęcie dla posta Uwagi w sprawie kominów dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe

28 maj

Podstawowe informacje o kominach dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

W tym odcinku naszego bloga, chcieliśmy się podzielić uwagami dotyczącymi podstawowych informacji o kominach dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe, takich jak wkłady grzewcze i piece wolnostojące kominkowe, które to informacje naszym zdaniem mogą być pomocne dla aktualnych jak i potencjalnych użytkowników kominków.

Komin stanowi obudowę kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych każdego
budynku mieszkalnego.
Kanały dymowe służą do podłączenia do nich urządzeń grzewczych ( np. kotłów czy też
wkładów lub pieców kominkowych ) na paliwo stałe.
Każde urządzenie musi być podłączone do oddzielnego kanału dymowego.
Ze względu na wykonanie, kominy generalnie dzielimy na :

-  tradycyjne, murowane
-  systemowe z elementów prefabrykowanych
-  stalowe

Każdy komin musi spełniać trzy podstawowe warunki :

- być bezpieczny
- być trwały
- skutecznie odprowadzać dym /kanał dymowy/, spaliny /kanał spalinowy/,
   zużyte powietrze/kanał wentylacyjny/
Z uwagi na możliwość szybszego schładzania się kanałów dymowych, należy unikać
ich sytuowania w ścianach zewnętrznych budynków.
Prawidłowa praca komina determinowana jest dobrze dobranymi, podstawowymi
parametrami, takimi jak wysokość komina oraz jego przekrój poprzeczny.
Wysokość komina dla wkładów i pieców kominkowych nie powinna być niższa niż 4,5m
liczona od paleniska urządzenia.
Średnica komina nie powinna być mniejsza od średnicy króćca wylotowego dymu
urządzenia grzewczego.
Bardzo ważną sprawą jest też usytuowanie wylotów kominów na dachu budynku -
odległości kominów od przeszkód podano na szkicu nr 1.
Jak ważne są to parametry dotyczące kominów, świadczą wcale nie rzadkie pytania
Klientów odnośnie problemów z prawidłową pracą kominów ( mały lub za duży ciąg
kominowy, pojawianie się wody w kanale dymowym ).
Chcąc uniknąć takich problemów, radzimy projektowanie i wykonanie komina powierzyć fachowcom.

Kończąc, przypominamy o bezwzględnym obowiązku czyszczenia kominów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, jak również obowiązkowym odbiorze kominiarskim,
dokonanym i zakończonym pisemnym protokołem uprawnionego kominiarza.


Podstawowymi normami prawnymi w aspekcie projektowania i wykonania kominów
są  :

-  PN-EN 1443 : 2005  Kominy - wymagania ogólne
-  PN - 89/B- 10425   Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjnemurowane z cegły.
                                Wymagania i badania przy odbiorze.
-  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków
   technicznych jakim powinny odpowiadać budyn ki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75 
   poz. 690) 

 

Pozostaw komentarz